Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/11/2020

Đường vào Tòa Bạch Ốc của Biden đã rộng mở ?

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Biden đã có 264 phiếu Đại cử tri đoàn sau khi lấy được Michigan, Wisconsin

+ Đang chờ thêm kết quả của Pensylvania, Nevada, George, North Carolina.

+ Trong khi đó Trump mới có 213 phiếu Đại cử tri đoàn.

Nguồn : Hoangbach Channel, 05/11/2020 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 530 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)