Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

07/11/2020

Tân Tổng thống Biden phải làm gì trước ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

Khi tin tức truyền thông loan báo Biden đã thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, dân chúng đã tụ tập tại các thành phố lớn hân hoan dân chúng hân hoan chúc mừng Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Tân Tổng thống Biden phải làm gì trước : kinh tế, phân hóa hay đại dịch ?

Nguồn : Hoangbach Channel, 07/11/2020 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 661 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)