Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

19/11/2020

Trump không công nhận kết quả bầu cử, nước Mỹ bị suy yếu ?

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

+ Trump sa thải Giám đốc An ninh mạng của Bộ Nội an lo về bầu cử Chris Krebs.

+ Ông Krebs nói : "Bầu cử an toàn, không gian lận", ngược ý của Trump

+ Ngày 15/11/2020 Trung Quốc cùng với 14 nước ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đây là cái tát vô mặt nước Mỹ vì Trung Quốc đã khynh loát kinh tế Châu Á

Nguồn : Hoangbach Channel, 19/11/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng
Read 1034 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)