Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

10/12/2020

Biden trước thách thức kinh tế, đại dịch…

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Sau 4 năm lãnh đạo Tổng thống Trump để lại một di sản : phân hóa, chia rẽ, kỳ thị trong lòng dân Mỹ, kinh tế suy thoái, đại dich lan tràn.

+ Joe Biden phải trực diện với những thử thách đầy khó khăn trước mắt.

Nguồn : Hoangbach Channel, 10/12/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân
Read 805 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)