Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

07/01/2021

Thắng tại bang Georgia, đảng Dân chủ Mỹ nắm cả Hạ viên lẫn Thượng viện

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân và Hoàng Bách

Thắng hai ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia, đảng Dân chủ Mỹ nắm Hạ viên và Thượng viện

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Lần đầu tiên Georgia có một thượng nghị sĩ da màu.

+ Sau 29 năm, tiểu bang Ga Cộng hòa (đỏ) chuyển sang Dân chủ.

+ 6/1/2021 : ngày dài nhất của Hoa Kỳ.

Nguồn : Hoangbach Channel, 31/12/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 698 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)