Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

14/01/2021

Trump bị lưỡng đảng tại Hạ viện luận tội lần thứ 2

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Hạ viện thất bại khi yêu cầu Tổng thống Trump từ chức hoăc phó tổng thống Mike Pence áp dụng tu chính án 25.

+ Hạ viện hôm nay đã thông qua điều khoản bải nhiệm với 232 phiếu thuận (bao gồm 10 dân biểu Cộng hòa) 192 chống.

Nguồn : Hoangbach Channel, 14/01/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 724 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)