Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

21/01/2021

Di sản của Trump sau 4 năm cầm quyền

Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

+ Di sản của Trump sau 4 năm là có 400 ngàn người qua đời vì Covid19, mà người lãnh đạo không quan tâm

+ Trump cũng chịu trách nhiệm xúi giục bao loạn ngày 6/1/21, hủy bỏ các định chế ký kết quốc tế.

Nguồn : Hoangbach Channel, 21/01/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 748 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)