Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

18/02/2021

Cuộc chiến giữa Trump và lãnh đạo đảng Cộng hòa ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Trump mặc dù được tha bổng luận tội

+ Mc Connell cho rằng Trump phải chịu trách nhiệm về cuôc bạo loạn ngày 6/1/2021 và có thể bị truy tố hình sự khi là thường dân.

+ Trump dùng lời lẽ nặng nề công kích Mc Connell.

Nguồn : Hoangbach Channel, 18/02/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 284 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)