Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

01/04/2021

Căng thẳng giữa Mỹ - Trung sẽ đi về đâu ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Trung Quốc càng ngày càng thể hiện chính sách bá quyền

+ Trung Quốc vi phạm nhân quyền rất trầm trọng tại Tân Cương, Hồng Kong, Tây Tạng.

Nguồn : Hoangbach Channel 01/04/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 823 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)