Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

08/04/2021

Đối đầu Mỹ-Trung, chiến lược của Tổng thống Biden là gì ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra hung hăng, bắt nát các nước nhỏ, không tôn trọng luật quốc tế

+ Trung Quốc muốn vẻ lại trật tự thế giới, tìm mọi cách soái ngôi của Hoa Kỳ.

+ Trung Quốc là đối thủ nghiêm trọng của Hoa Kỳ.

Nguồn : Hoangbach Channel 08/04/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 198 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)