Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

06/05/2021

Các dự án của Tổng thống Biden : mạnh mẽ nhất thế giới ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Dự án xây dựng hạ tầng cơ sở (American Jobs Plan và American Families Plan) sẽ mang lại một nền kinh tế sáng tạo, mạnh nhất, vũng chắc nhất thế giới, mỗi thế hệ mới có một lần…

Nguồn : Hoangbach Channel 06/05/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 331 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)