Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/05/2021

Mỹ tìm giải pháp hạ nhiệt giữa Do Thái và Hamas

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Jerusalem được xem là thánh địa của 3 tôn giáo lớn : Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

+ Do Thái có gần 7 triệu dân trong nước và 15 triệu dân sống tại nhiều quốc gia trên thế giới

+ Hầu hết người Do Thái tại Mỹ đều thành công trong các lãnh vực tài chính và dịch vụ : ngân hàng, truyền thông, bảo hiểm... ảnh hưởng lưỡng đảng của Mỹ.

Nguồn : Hoangbach Channel, 27/05/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 158 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)