Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

29/07/2021

Đảng Cộng hòa đã góp phần làm suy yếu nền dân chủ Mỹ

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

Lãnh đạo đảng Cộng hòa phò Trump, từ Mitch Mc Connell đến Mc Carthy, đều cuồng nhiệt hỗ trợ Trump, bao che cuộc bạo loạn ngày 6/1/21 và chống dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của nước Mỹ, giới hạn cử tri đi bầu cử..

Nguồn : Hoangbach Channel, 29/07/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 341 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)