Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

03/06/2017

Giáo dân Văn Thai bị côn đồ đập phá nhà cửa

VOA tiếng Việt

Nguồn : VOA, 03/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 531 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)