Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

20/11/2022

Donald Trump, Putin và Tập cận Bình ai bị lâm nguy hơn ai ?

Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

+ Cộng Hòa thắng Dân Chủ ở Hạ Viện nhưng khoản cách không cao. Nhóm Cộng hòa cực đoan tìm cách báo thù như dân biểu Jim Comer (có thể là Chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện) sẽ mở cuộc điều tra về Hunter Biden…

+ Trump tuyên bố ra ứng cử Tổng thống ngày 15/11, nhưng lần nầy không có khí thế. Trong khi đó các vụ kiện hình sự và dân sự của Trump lù lù đi tới

+ Nếu thử đem ra so sánh 3 nhân vật : Trump, Tập Cận Bình và Putin : Ai sẽ bị dân chúng và cơn lốc chính trị đào thải trước nhất ? Ai bị lâm nguy hơn ai ?

Nguồn : Người Việt Channel, 18/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 254 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)