Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

04/01/2023

Thuốc trụ sinh, con dao hai lưỡi | VOA

VOA tiếng Việt

Trực tiếp : Hỏi đáp Y học với VOA Tiếng Việt.

Chủ đề : "Thuốc trụ sinh, con dao hai lưỡi".

Biên tập viên Trà Mi nói chuyện với Bác sĩ Hoàng Anh

Nguồn : VOA, 04/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trà Mi, Hoàng Anh
Read 161 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)