Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

26/01/2023

Mỹ và Đức thử nghiệm hệ thống kỳ lạ để hạ UAV

Trần Công Cảnh

Nguồn : Trần Công Cảnh, 17/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Công Cảnh
Read 216 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)