Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

18/06/2017

Cạm bẫy việc làm tại Ả-Rập qua lời kể của nạn nhân

VTV24

Nguồn : Tin Tức VTV24, 18/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 597 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)