Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

19/06/2017

Sự cố Đồng Tâm - Nhà cầm quyền tự đái vào măt mình ?!

Nguyễn Khắc Mai

Nguồn : Tieng DanViet Media, 19/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 686 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)