Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

13/09/2023

Việt Nam đối phó với Trung Quốc ra sao trên Biển Đông ?

Trường Sơn, Hoàng Việt, Nguyễn Thế Phương

Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông ra sao sau khi đã nâng cấp quan hệ ?

Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất : Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam đối phó với Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, sau khi mối quan hệ Việt-Mỹ đã trở nên khăng khít hơn không ?

Mời quý vị theo dõi Hội luận sau của RFA với vị hai khách mời : Thạc sĩ Hoàng Việt và nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương

Nguồn : RFA, 13/09/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trường Sơn, Hoàng Việt, Nguyễn Thế Phương
Read 267 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)