Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

10/01/2024

Vừa đốt lò vừa trấn áp, Đảng cộng sản Việt Nam muốn gì ?

Bàn tròn thứ Ba

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam vừa đẩy mạnh tuyên truyền ‘đốt lò’, đồng thời mạnh tay trấn áp giới dân chủ ?

Phạm Quý Thọ, Song Chi, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Đình Thắng, Quốc Phương, VOA, 09/01/2024

Đảng cộng sản Việt Nam một mặt thúc đẩy chiến dịch ‘đốt lò’ chống tham nhũng, nhưng mặt khác được cho là rất mạnh tay, liên tục trấn áp dân chủ, nhân quyền trong suốt thời gian qua.

Đâu là nguyên nhân và hệ quả của điều này, và có gì cần thay đổi hay không trong năm mới 2024 ?

Nguồn : VOA, 09/01/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Quý Thọ, Song Chi, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Đình Thắng, Quốc Phương
Read 631 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)