Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

16/01/2024

50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm và đối sách hôm nay của Việt Nam

Quốc Phương

Các nhà nghiên cứu và quan sát thảo luận về chiến lược, đối sách, giải pháp của Việt Nam ngày nay đối với Hoàng Sa, sau tròn nửa thế kỷ quần đảo này bị Trung Quốc tấn chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ngày 17/01/2024.

Nguồn : VOA, 17/01/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Bùi Kiến Thành, Trương Nhân Tuấn, Đinh Hoàng Thắng, Đinh Kim Phúc
Read 182 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)