Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

02/02/2024

Tại sao Hoa Kỳ chưa công nhận Việt Nam là "nền kinh tế thị trường" ?

Thanh Trúc, Hoàng Việt, Đặng Đình Mạnh

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ mới đây lại lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn nhãn "nền kinh tế phi thị trường" đối với Việt Nam, nhấn mạnh rằng điều này không tốt cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Để hiểu thêm vấn đề, mới quý vị đến với buổi Hội luận hôm nay cùng hai vị khách mời : Luật gia Hoàng Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh và Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ.

Nguồn : RFA, 03/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thanh Trúc, Hoàng Việt, Đặng Đình Mạnh
Read 201 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)