Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/04/2024

Khủng hoảng về nhân sự và lãnh đạo trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam

Quốc Phương và khách mời

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam gặp 'khủng hoảng chưa từng có' về nhân sự và lãnh đạo ?

Ông Lý Thái Hùng từ Hoa Kỳ và ông Vũ Đức Khanh từ Canada chia sẻ hồi niệm riêng của các ông về biến cố 30/4 ở Việt Nam nhân đánh dấu tròn 49 năm sự kiện lịch sử ; và phân tích hiện tình chính trị kinh tế - xã hội của đất nước, cùng hiện trạng được cho là 'khó khăn chưa từng thấy' đối với Đảng cộng sản Việt Nam.

Nguồn : VOA, 27/04/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Lý Thái Hùng, Vũ Đức Khanh
Read 287 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)