Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

29/04/2024

Chuyện hòa hợp – hòa giải hậu 30/4 gần lại hay xa vời ?

Quốc Phương và khách mời

Việt Nam : Sau 49 năm, chuyện hòa hợp - hòa giải hậu 30/4 gần lại hay xa vời ?

Nhà báo Bùi Văn Phú, bác sĩ Bùi Thị Quỳnh Hoa, Tiến sĩ Alex Thái Vũ từ Hoa Kỳ và Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Pháp cùng nhìn lại biến cố 30/4/1975 sau gần nửa thế kỷ và thảo luận xem liệu đã có tiến bộ, chuyển động đáng kể nào, còn trở ngại chính yếu ra sao trong câu chuyện hòa hợp – hòa giải giữa người Việt từng một thời ở hai bờ chiến tuyến với nhau, cùng triển vọng có thể thế nào.

Nguồn : VOA, 29/04/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Bùi Văn Phú, Bùi Thị Quỳnh Hoa, Alex Thái Vũ, Nguyễn Văn Huy
Read 596 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)