Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

30/04/2024

Vấn đề hôm nay của ‘bên thắng cuộc’…

Quốc Phương và khách mời

30/4/1975 : Tiền đồ đất nước sau 49 năm ?

Các nhà quan sát, phân tích chính trị, xã hội và nhà báo, nhà chính luận từ Việt Nam và hải ngoại thảo luận về hiện tình chính trị - xã hội Việt Nam và bàn về tương lai đất nước sau 49 năm biến cố lịch sử 30/4/1975.

Nguồn : VOA, 30/04/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Trần Trung Đạo, Song Chi, Nguyễn Quang A, Đỗ Thông Minh
Read 176 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)