Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

19/05/2024

Đảng cộng sản Việt Nam bổ sung nhân sự cấp cao

Quốc Phương và khách mời

Luật sư Vũ Đức Khanh (từ Ottawa, Canada) và Luật sư Lê Quốc Quân (từ Washington D.C. Hoa Kỳ) bình luận các quyết định tái phối trí, bổ sung, bổ khuyết nhân sự cấp cao vào Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư... của Đảng cộng sản Việt Nam và phân tích xem liệu Đảng có vừa 'đánh chuột' vừa vẫn 'giữ được bình' thành công hay không, cũng như tương lai của Đảng có thể sẽ thế nào.

Liệu 'đánh chuột vẫn giữ được bình' ?

Nguồn : VOA, 19/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Vũ Đức Khanh, Lê Quốc Quân
Read 137 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)