Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

30/05/2024

Việt Nam thiếu vắng Bộ trưởng công an đến bao giờ và tương lai ‘đốt lò’ sẽ ra sao ?

Quốc Phương và khách mời

Các khách mời là luật sư, nhà báo, nhà phân tích, quan sát bình luận, thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề thời sự, chính trị Việt Nam được quan tâm trong tuần, và trong tháng Năm 2024.

Nguồn : VOA, 30/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Võ Thị Hảo, Đỗ Xuân Cang, Nguyễn Văn Đài, Trương Nhân Tuấn
Read 126 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)