Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

06/06/2024

Hành giả Thích Minh Tuệ

Quốc Phương và khách mời

Hiện tượng, tác động và hiệu ứng chính trị xã hội

Các khách mời là nhà phân tích, quan sát thời sự chính trị - xã hội Việt Nam từ Hoa Kỳ và hải ngoại thảo luận hiện tượng hành giả, khất sĩ Thích Minh Tuệ thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, dư luận Việt Nam và phản ứng từ cộng đồng, xã hội, chính quyền.

Nguồn : VOA, 06/06/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Đặng Đình Mạnh, JB Nguyễn Hữu Vinh, Thích Không Tánh, Nguyễn Văn Tri
Read 166 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)