Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

28/01/2018

Truyền hình vệ tinh VOA tiếng Việt 27/01/2018

VOA tiếng Việt

Trà Mi thực hiện

Nguồn : VOA, 27/01/2018

Nguồn : VOA, 27/01/2018

Quay lại trang chủ
Read 379 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)