Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

02/03/2018

Cộng sản là kẻ gây ra các cuộc di dân thảm khốc ở Việt Nam

Tiếng Dân Việt Media

Trong thế k 20, Việt Nam có hai cuộc di dân vĩ đại của người Việt : năm 1954 và năm 1975. Cả hai cuộc di dân này đều có nguyên nhân trực tiếp, đó là người dân Việt chạy trốn chế độ cộng sản. 

Cuộc di dân năm 1954, như mọi người đều biết, khoảng một triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam, trong đó có hơn 600.000 người theo đạo Công giáo.

Từ sau ngày 30/4/1975 cho đến những năm đầu của thế kỷ 21 này, Việt Nam còn có một cuộc di dân  khác, tuy diễn ra một cách âm thầm nhưng liên tục trong suốt hơn 1/3 thế kvới gần 3 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Việt Nam ngày nay nằm trong tốp 10 quốc gia có số dân di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Cuộc di dân lặng lẽ này là câu trả lời xác đáng nhất cho bản chất chế độ cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đã đề câp đến nguyên nhân thúc đẩy người ra đi, các sắc thái di dân và phải chăng một ngày náo đó sẽ có một sự trở về của những con dân Việt trong tương lai.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành, nội dung cuộc trao đổi như sau, kính mời quí vi cùng nghe :

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 02/03/2018

Quay lại trang chủ
Read 319 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)