Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

06/03/2018

Ban nhạc Hạm đội 7 hát Nối vòng tay lớn tại Đà Nẵng

Tổng hợp

Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ (U.S Seventh Fleet Band) biểu diễn "Nối Vòng Tay Lớn" tại Đà Nẵng

Thủy thủ Evinly Kershan và ban nhạc Hạm đội 7 (Hải quân Mỹ) luyện ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong hai tuần.

Nguồn : Tổng hợp Youtube, 05/03/2018

Quay lại trang chủ
Read 304 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)