Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

17/03/2018

Người dân huyện Phù Mỹ - Bình Định biểu tình bảo vệ môi trường

Tiếng Dân Việt Media

T ngày 26/2 đến 16/3/2018, hàng trăm người dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đã nhiều lần biểu tình chặn đoạn Quốc Lộ I đi qua huyện để phản đối một dự án chế biến thủy sản đe da gây ô nhiễm môi trưng

Theo báo điện tử  Người Lao Động, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có kết luận, yêu cầu đơn vi thuê đất dừng thi công và tỉnh này đã giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường và các ngành chuyên môn đánh giá lại tác động môi trường của dự án...

Tin cho biết vào chiều ngày 26 tháng 2, hàng chục hộ dân tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đến trước trụ sở Ủy ban nhân dân huyện phản đối dự án mà Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ & Thủy sản Thảo Loan sẽ triển khai tại địa phương của họ với lý do sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi biểu tình trước trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, những người phản đối tràn ra Quốc Lộ 1 ngồi biểu tình hàng ngang để nguyện vọng của họ được chính quyền địa phương chú ý.

Sáng ngày 16 tháng 3, hàng trăm người dân xã Mỹ An lại tràn ra Quốc Lộ 1 biểu tình phản đối dự án bị cho sẽ gây ô nhiễm.

Chính quyền địa phương đã cấp thủ tục thuê đất trong Cụm Công nghiệp nghề Chế biến Thủy sản Mỹ An để triển khai dự án của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ & Thủy sản Thảo Loan.

Youtube biểu tình ở Phù Mỹ - Bình Định

Trần Quang Thành tóm lược

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 17/03/2018

Quay lại trang chủ
Read 435 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)