Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/06/2018

Không ký lệnh công bố Luật An ninh mạng

Tiếng Dân Việt Media

Không ký lệnh công bố Luật An ninh mạng chủ tịch Quang sẽ có tiếng thơm để đời ?!

Năm 2015 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra Luật An Toàn Thông Tin Trên Mạng nhằm bảo vệ an toàn cho người xử dụng, an toàn cho dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Nói nôm na là an toàn kỷ thuật mạng.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018 lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam ép quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2018 (an toàn nội dung) nhằm khóa miệng người dân hầu bảo vệ chế độ.

Tuy nhiên Luật An ninh mạng 2018 còn phải chờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký lệnh công bố thì mới có hiệu lực thi hành.

Qua cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã vạch trần sự thật về cái Luật An ninh mạng phản dân hại nước này và cho rằng nếu ông Trần Đại Quang không ký Lệnh công bố Luật An ninh mạng thì người dân sẽ ghi nhận công đóng góp của ông vào sự tiến bộ của đất nước.

Nội dung cuộc phỏng vấn như sau, mời quí vị cùng nghe :

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 27/06/2018

Quay lại trang chủ
Read 379 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)