Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

10/07/2018

Sự thất bại của nền Chính trị phóng khoáng

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên gửi đến quí bạn một đoạn video phỏng vấn Giáo sư Michael J. Sandel, Đại học Havard, về chủ đề "Sự thất bại của nền chính trị theo chủ nghĩa phóng khoáng" (Failure of Liberal Politics). Đây là một tài liệu tham khảo quan trọng và bổ ích cho những anh chị yêu thích chính trị. Hoạt động chính trị mà không có dự án chính trị thì sẽ nhàm chán và rất khó thuyết phục được nhiều người.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nhận ra được điều này từ ngày thành lập, với Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Trân trọng,

Nguồn : Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Quay lại trang chủ
Read 484 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)