Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

21/07/2018

Nghi vấn về các thương vụ tỷ đô của đại gia Trịnh Văn Quyết - FLC

RFA tiếng Việt

Nguồn : RFA, 21/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 213 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)