Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

24/09/2018

Sông Đồng Nai cần cấp bách giải cứu nếu chậm là có tội

RFA tiếng Việt

https://youtu.be/ZeoAj1vB0CQ

Nguồn : RFA, 24/09/2018

Quay lại trang chủ
Read 174 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)