Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 24 juin 2020 00:34

Chính sách của Mỹ trong 75 năm qua

Steven Điêu, Hoàng Bách, 24/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu

+ Sau Đệ nhị Thế chiến, thế giới có 2 phe chính : tư bản và cộng sản, đứng đầu phe tư bản là Mỹ, đứng đầu phe cộng sản là Liên Xô ; sau đó có thêm phe Phi liên kết..

+ Mỹ lập ra những định chế thế giới để liên kết các đồng mnh nhằm cô lập sbành trướng của phe cộng sản thế giới. Trong khối cộng sản lại có sự chia rẻ giữa Liên Xô và Trung Quốc ; Mỹ đi với Trung Quốc để loại Liên Xô...

Nguồn : Hoangbach Channel, 23/06/2020

Published in Video