Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

24/06/2020

Chính sách của Mỹ trong 75 năm qua

Steven Điêu

Steven Điêu, Hoàng Bách, 24/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu

+ Sau Đệ nhị Thế chiến, thế giới có 2 phe chính : tư bản và cộng sản, đứng đầu phe tư bản là Mỹ, đứng đầu phe cộng sản là Liên Xô ; sau đó có thêm phe Phi liên kết..

+ Mỹ lập ra những định chế thế giới để liên kết các đồng mnh nhằm cô lập sbành trướng của phe cộng sản thế giới. Trong khối cộng sản lại có sự chia rẻ giữa Liên Xô và Trung Quốc ; Mỹ đi với Trung Quốc để loại Liên Xô...

Nguồn : Hoangbach Channel, 23/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Steven Điêu
Read 97 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)