Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

25/06/2020

Khai thác Hiệp định EVFTA...

Nguyễn Bá Lộc

Khai thác Hiệp định EVFTA để tranh đấu cho nhân quyền và quyền công dân

Nguyễn Bá Lộc, Hoàng Bách, 25/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Nguyễn Bá Lộc

+ Tóm tắc Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu

+ Những khó khăn và thử thách của Việt Nam trong Hiệp định Này.

+ Các tổ chức đấu tranh và nhân quyền nên khai thác Hiệp định để đòi Nhân quyền và Dân quyền cho dân Việt Nam .

Nguồn : Hoangbach Channel, 25/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Bá Lộc
Read 483 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)