Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Giám đốc FBI Wray điều trần trước ủy ban tư pháp Thượng viện ngày 2/3 về biến cố bạo loạn tại điện Capitol ngày 6/1/2021

+ "Cuộc tấn công, bao vây, đó là hành vi tội phạm, xem như hành vi khủng bố nội địa".

Nguồn : Hoangbach Channel, 04/03/2021

Published in Video