Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

04/03/2021

Đối với Putin : Trump thì khuất phục, Biden thì đương đầu

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Giám đốc FBI Wray điều trần trước ủy ban tư pháp Thượng viện ngày 2/3 về biến cố bạo loạn tại điện Capitol ngày 6/1/2021

+ "Cuộc tấn công, bao vây, đó là hành vi tội phạm, xem như hành vi khủng bố nội địa".

Nguồn : Hoangbach Channel, 04/03/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 321 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)