Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

05/01/2017

Thời sự Trung Quốc : đế chế năng lượng, đối thủ kinh tế Ấn Độ

tổng hợp

 Trung Quốc gầy dựng ‘đế chế năng lượng’ toàn cầu (VOA, 05/01/2017)

tq1

Một đp thy đin ca Trung Quc

Khi tập đoàn năng lượng Duke Energy mun bán li 10 đp thy đin Brazil, mt công ty năng lượng Trung Quc, bt chp nhng xáo trn kinh tế ca Brazil, đã chi 1,2 t đô la đ b sung 10 công trình này vào ‘đế chế năng lượng’ ca h tri dài t Malaysia ti Đc và sang tn c khu vc Amazon.

Tập đoàn Đp Tam Hp ca nhà nước Trung Quc đang chi mnh đ mua li hoc xây mi các d án thy đin, năng lượng gió và năng lượng mt tri trong lúc các nhà đu tư nước ngoài đang co cm li và gia bi cnh nhng cam kết ca Tng thng đc c M Donald Trump ha vc dy ngành công nghip than đá đang khiến người ta hoang mang v s ng h ca M dành cho năng lượng tái to.

Đầy tin mt và sn sàng chp nhn nhng rủi ro vn đã làm chùn chân các đi th kỳ cu khác, Tp đoàn Đp Tam Hp cùng các công ty quc doanh khác ca Trung Quc bao gm nhà cung cp đin ln nht thế gii mang tên Tp đoàn Lưới đin Nhà nước đang khuyếch trương ra nước ngoài, tìm kiếm các ngun thu mới trong lúc tăng trưởng kinh tế và nhu cu đin ni đa lng đng.

Một thp niên trước, các công ty này xây đp và các nhà máy đin ti Châu Á và Châu Phi.

Giờ đây, h đóng vai trò dài hn hơn như là các nhà vn hành các công ty đin Châu Âu và Australia, và đc bit là đang ‘ngm nghía’ th trường M.

Họ còn mang li nhng ngun đu tư cho các th trường gp vn đ như Brazil và Nam Âu.

Tập đoàn Đp Tam Hợp, hiện đang hot đng ti 40 nước trên thế gii, khi s đu tư vào năng lượng gió vào năm 2007 và năng lượng mt tri vào năm 2011.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn này đã chi hơn 10 t đô la vào các cơ s thy đin và năng lượng gió Brazil, Đc, Ý, Ba Lan, và Bồ Đào Nha. Tp đoàn này cũng đã xây mt đp thy đin Lào và mt trang tri gió Pakistan.

****************************

Báo Trung Quốc : Chớ để Ấn soán ngôi thành trung tâm sản xuất của thế giới (VOA, 05/01/2017)

tq2

Hoàn cầu Thi báo ch trích quyết đnh ca công ty Apple (M) đt mt cơ s sn xut ti bang Gujarat ca n Đ.

Truyền thông nhà nước Trung Quc ngày 4/1 thúc gic Bc Kinh nâng cp ngành công nghip sn xut trong n lc ngăn các đi công ty đa quc đ tin đu tư vào n Đ.

Ngoài ra, bài xã luận đăng trên t Hoàn cu Thi báo cũng đc bit ch trích quyết đnh ca công ty Apple (Mỹ) đt mt cơ s sn xut ti bang Gujarat ca n.

Bài viết cnh báo nếu công ty Apple khuyếch trương n, nhiu đi công ty k thut toàn cu s theo chân và Trung Quc s b thit hi vì lc lượng lao đng giá r và tr n.

Bài báo khuyến cáo rng Trung Quc không th đ mt công ăn vic làm trong ngành sn xut vào tay các nước khác trong khi chưa ci thin được ngành công nghip ni đa gia bi cnh Tng thng tân c M, Donald Trump, đang tính ti vic đưa vic làm trong ngành sn xuất tr li nước M.

Hoàn cầu Thi báo kêu gi nhà nước Trung Quc khai thác lao đng giá r ti các khu vc min Trung và min Tây nước này, sp xếp li vn, các ngành k thut và các ngun lc đ to môi trường thu hút đu tư và to công ăn vic làm cho dân Trung Quốc.

Trong những năm qua, chính ph n đã dc sc làm mi li lĩnh vc sn xut vi d án ‘Made in India’ nhm mc tiêu khc ha n là mt trung tâm sn xut mi ni ca thế gii.

Nguồn : NDTV/The Hindu

Quay lại trang chủ
Read 375 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)