Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

08/10/2021

Anh, Mỹ phô trương sức mạnh hải quân ở Biển Đông

RFA tiếng Việt

Hàng không mẫu hạm Anh, Mỹ dẫn đầu cuộc phô trương sức mạnh hải quân ở Biển Đông

Ba hàng không mu hm và hng chc chiến hm khác ca các quc gia đng minh ca Hoa K trong tun này đi vào Bin Đông là mt trong nhng pha phô din sc mnh hàng hi ln nht ca Phương Tây ti khu vc này sut nhiu năm qua.

anhmy1

Nhóm tấn công tàu sân bay của Anh do tàu HMS Queen Elizabeth dẫn đầu và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản do tàu khu trục trực thăng lớp Hyuga JS Ise dẫn đầu tham gia diễn tập chung tại Biển Đông ngày 3/10/2021 cùng các nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ do tàu USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson dẫn đầu. Ảnh : Hải quân Mỹ

Nhng cuc din tp ti vùng bin Tây Philippines (mà Vit Nam gi là Bin Đông) s được tiếp tc vi hai tun tp trn qui mô ln ngay Bin Đông. Điu này phát đi mt thông đip cho Bc Kinh và khng đnh quyn t do hàng hi ti khu vc n Đ Dương- Thái Bình Dương ngày càng căng thng.

Chuyên gia cp cao Richard Bitzinger ti Trường Nghiên cu Quc tế S. Rajaratnam Singapore phát biu rng "Đây có th là ln đu tiên t khi n ra cuc khng hong Eo Bin Đài. Loan hi năm 1996, chúng ta chng kiến nhng dng hot đng vi hàng không mu hm như thế".

Vào ngày 3/10, hàng không mu hm hàng đu ca Hi quân Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth cùng vi hai hàng không mu hm Hoa K- USS Carl Vinson và USS Ronal Reagan- cùng vi 14 chiến hm khác ca M, Nht, Canada, New Zealand và Hòa Lan tiến hành nhng hot đng din tp gi là kết hp ti Vùng bin Philippines.

Hình nh ghi nhn ti hin trường cho thy đoàn chiến hm lướt sóng trong nng vi đi chiến đu cơ bay theo đi hình mũi tên bên trên.

"Na triu tn sc mnh bin t sáu quc gia cùng vi sc mnh bay tương đương đy n tượng" là điu được mô t bi Phó Đ đc Steve Moorhouse, ch huy Nhóm Tác chiến Anh CSG21 do Hàng không mu hm HMS Queen Elizabeth dn đu.

Mt ngày sau đó, t chc Sáng kiến Theo dõi Chiến lược Nam Hi - mt mng lưới nghiên cu ca Trung Quc, cnh báo rng hàng không mu hm USS Carl Vinson ca M và HMS Quuen Elizabeth ca Anh đã vượt Eo Bashi đi vào Bin Đông, và đây là ln th hai k t tháng 7, hai hàng không mu hm này vào Bin Đông.

Mt thông cáo ca B Quc Phòng Anh vào ngày th ba cho biết trong vòng hai tun ti Hàng không mu hm Queen Elizabeth "s hot đng ti Bin Đông vi chiến hm và chiến đu cơ ca các nước Australia, Canada, Nht Bn, New Zealand, Hoa K" và tham gia vào cuc din tp hàng hi phi hp qui mô ln.

Chuyên gia Bitzinger so sánh hot đng ln này vi đt phô din sc mnh hi tháng 3 năm 1996, khi mà Hoa K cho b trí hai hàng không mu hm nhm đáp li vic Trung Quc cho th phi đn ti vùng bin gn Đài Loan trong thi gian chun b bu c. Thông đip Bc Kinh phát ra đi vi đo quc t tr là không được tuyên b đc lp.

Lúc by gi, gii quan sát cho rng đó là màn phô din sc mnh quân s ln nht Châu Á k t cuc chiến Vit Nam. Hoa K cho b trí hai nhóm tác chiến dn đu là hàng không mu hm USS Minitz và hàng không mu hm nay đã loi biên là USS Independence.

Mc tiêu chính ca vic phô din sc mnh lúc by gi, cũng như hin nay, là phát đi mt thông đip cho Bc Kinh- nhưng theo mt s người thì đó là khiêu khích. Hc gi cp cao Mark J. Valencia ti Vin Nghiên cu Nam Hi ca Trung Quc (NISCSS) cho rng "H đang giúp Hoa K đe da Trung Quc". Điu này phn ánh quan ngi ca Bc Kinh.

anhmy2

Máy bay t nhóm tn công tàu sân bay ca Anh và M bay theo đi hình trong cuc din tp chung nhiu bên trong khu vc Bin Đông ngày 3/10/2021. nh : Hi quân M

Trong cùng ngày hai hàng không mu hm ca Hoa K và Anh Quc đi vào Bin Đông, Trung Quc cho chiến đu cơ bay vào Vùng Nhn Din Phòng Không (ADIZ) ca Đài Loan vi mt con s k lc là 52 chiếc. Trong khong thi gian bn ngày k t th sáu tun qua, Đài Loan báo cáo có gn 150 máy bay ca Không quân Trung Quc bay vào ADIZ ca Đài Loan.

B trưởng Quc Phòng Đài Loan, Khâu Quc Chinh, vào ngày th tư phát biu vi các nhà lp pháp rng quan h qua Eo bin Đài Loan nghiêm trng nht trong hơn 40 năm.

B Ngoi giao Hoa K vào ngày Ch Nht cáo buc quân đi Trung Quc tiến hành nhng hot đng quân s khiêu khích phá hoi hòa bình và n đnh khu vc ; đng thi nhc li cam kết vng như bàn thch ca Hoa K đi vi Đài Loan.

Trung Quc xem Đài Loan là mt tnh ly khai và ha s thng nht v li vi Đi Lc, c bng vũ lc nếu cn. Đài Loan li cho mình là mt Nhà nước có ch quyn.

Chuyên gia Bitzinger nói v hot đng din tp phi hp ca các hàng không mu hm rng "Nhiu quc gia liên quan trong khu vc Châu Á lo ngi v s hiếu chiến ca Trung Quc và đây là cách phát đi mt thông đip mnh m cho Bc Kinh v quyn t do hàng hi.

Ông nói thêm "Điu đó cũng cho thy rng Hoa K có được nhng đng minh và thân hu tham gia mt cách tích cc và mt thiết vi h".

anhmy3

Tweet ngày 5/10/2021 ca Ch huy Nhóm tn công hàng không mu hm Anh nói v cuc din tp chung

Hàng không mu hm t đóng

S hin din ca nhng hàng không mu h thường được nhn thc như là du ch thuyết phc v quyn t do hàng hi mà Hoa K và các đng minh c xúy. Điu đó cũng cho thy mt khuynh hướng thú v v mt mt s nước ti khu vc n Đ Dương- Thái Bình Dương phát tin kh năng phòng th bin bng vic t đóng nhng hàng không mu hm ca nước h.

Lc lượng Phòng V Bin Nht Bn (JMSDF hay Hi quân Nht) vào ngày th Ba công b h đã thc hin các chuyến ct và h cánh loi chiến đu cơ F-35B tiên tiến trên Khu trc hm JS Izumo ; như thế có th biến nó thành mt hàng không mu hm.

JMSDF tiếp tc thc hin mt cách vng chc nhng b sung cn thiết cho chiến hm lp Izumo đ có th đt được kh năng vn hành chiến đu cơ F-35B.

Theo ông Jeff Kingston, Giám đc Vin Nghiên cu Châu Á và là giáo sư Đi hc Temple Tokyo, Chính ph Nht vào năm 2018 bt đèn xanh cho vic chuyn hai khu trc hm lp Izumo thành hàng không mu hm hng nh có th vn hành chiến đu cơ F-35B. Điu này da vào mt thay đi chính sách ln k t năm 2015 khi Nht Bnvi hot đng quân s b hn chế bi hiến pháp ch hòa sau Thế Chiến Th hai đã gia tăng cam kết vi đng minh an ninh Hoa K.

Ông phát biu vi RFA rng "Nht Bn đã tăng mnh kh năng nâng cao sc mnh bin và rũ b nhng cm k lâu nay v chính sách an ninh khi thc hin điu đó. V mt đa chính tr, đó là mt s ng phó vi nhn thc ngày càng tăng v mi nguy do chương trình hin đi hóa quân đi và tham vng bá quyn khu vc ca Trung Quc.

Ông Jeff Kingston gii thích thêm rng "Nht Bn gia nhp Nhóm B T (gm Hoa K, n Đ, Nht và Australia) và tr thành mt nước c xúy cho mt khu cc n Đ Dương- Thái Bình Dương t do và rng m. Đây là quan đim nhm đến s bành trướng nh hưởng ca Trung Quc trong khu vc ; và liên quan đến hot đng din tp hi quân chung, mt trong nhng hot đng khác na".

Trong khi đó chuyên gia Valencia ca NISCSS li đưa ra cnh báo rng hot đng chế to hàng không mu hm và ng h Hoa K nhm khng chế Trung Quc có th là mt sai lm ca Nht Bn. Ông nói : "Dĩ nhiên Nht cn có kh năng đ t v nhưng đi vào lĩnh vc đóng hàng không mu hm là mt vn đ hoàn toàn khác.

Còn theo chuyên gia Bitzinger, c hai nước Hàn Quc và Singapore cũng đang xem xét vic phát trin mt s trong nhng tàu hi quân ca h thành nhng hàng không mu hm thc s.

Ông nói : "Cách đây hai mươi năm, mi người đu có cái nhìn tiêu cc v chúng (hàng không mu hm), gi rng chúng là nhng nam châm hút tên la hành trình do quá ln. Thế nhưng nay, ai cũng mun có chúng. Dường như h đang c đi li vi thc tế là Trung Quc đang ngày càng có nhiu hàng không mu hm. Đó là dng cách nói chúng tôi s bt kp quí v thôi. Qu thc chúng tôi có th vượt quí v".

Trung Quc vi mc tiêu tr thành mt siêu cường bin đã có hai hàng không mu hm đang hot đng- Liêu Ninh và Sơn Đông ; và hin đang cho đóng chiết th ba. Trung Quc đã có lc lượng hi quân ln nht thế gii nhưng ch yếu là nhng lp tàu nh hơn. Siêu hàng không mu hm s tăng cường mnh m sc mnh ca h.

Cuc chy đua phát trin nhng hàng không mu hm ln hơn, tt hơn nêu bt tình hình đáng ngi Bin Đông mà các nhà quan sát cho rng là mt trong nhng khu vc xung đt tim năng gia các siêu cường.

Điu đó mt mc đ cao cũng s buc các nước nh, nghèo hơn trong khu vc phi chn phe".

Ông nói thêm : " Tt c nhng nước ASEAN nh hơn s thích Trung Quc và Hoa K thun tho vi nhau ; thế nhưng điu này s không xy ra và h c gi v thế ngoài cuc khi mà tình thế mi lúc mt khó thêm hơn".

Nguồn : RFA, 08/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 36 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)