Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

07/10/2021

Covid tại Đông Nam Á đe dọa chuỗi cung cấp toàn cầu

VOA tiếng Việt

Các đt dch bùng phát mi đây ti Đông Nam Á làm tn hi hot đng ca các nhà máy trong mi lĩnh vc, đe da s phc hi ca khu vc t đi dch Covid và làm gián đon chui cung cp hàng hóa toàn cu như hàng may mc, ô tô, và đin t.

covid1

Gần 1 triệu người dân Đông Nam Á bị nhiễm virus covid. Ảnh minh họa một chốt kiểm soát dịch Covid tại Indonesia

Các bin pháp ngăn chn virus corona khiến các công ty đóng ca hãng xưởng, ngưng hay gim hot đng trong lúc lĩnh vc sn xut Châu Á đã cht vt vì chi phí nguyên vt liu tăng và nhng du hiu chm li ca nn kinh tế Trung Quc.

Vit Nam, Malaysia và Thái Lan là 3 trung tâm sn xut chính trong khu vc, nơi gia công hàng hóa cho mt s nhãn hiu tiêu dùng ln nht thế gii.

Vit Nam

Đt dch t tháng Tư khiến nhng thành ph ln nht và nhng trung tâm công nghip ln nht ca Vit Nam phi áp đt bin pháp phong ta gt gao, buc các nhà sn xut đin t, may mc và giày dép phi ngưng hay gim hot đng. Nhng hn chế này bt đu được ni lng gn đây.

Dch ban đu xy ra ti các vùng công nghip phía Bc, nơi đt các hãng xưởng ca các nhà cung cp cho Apple, Samsung và các công ty công ngh toàn cu.

Vào tháng 5, tnh Bc Giang ra lnh 4 khu công nghip, trong đó có 3 khu có nhng cơ s sn xut ca công ty Foxconn Đài Loan, phi tm thi đóng ca.

Dch bnh bùng phát lan xung phía Nam và, vào tháng 7, thành ph H Chí Minh và các tnh công nghip lân cn có các bin pháp phong ta gt gao.

Trong tháng đó, tp đoàn Pou Chen Đài Loan, nơi làm giày cho Nike và Adidas, đình ch hot đng ti nhà máy thành ph H Chí Minh và công ty Changshin Vietnam ca Hàn Quc sn xut giày cho Nike phi đóng ca ba nhà máy.

Nike đã ct gim doanh s k vng trong năm tài khóa 2022 và cnh báo có nhng trì hoãn trong dp l. Khách mua iPhone 13 mi ca Apple đang ch đi được giao hàng vì dch bnh bùng phát ti Vit Nam, nơi lp ráp các thành phn cho camera mi ca iPhone 13.

Hip hi Dt May Vit Nam cho hay mt s nhãn hiu thi trang quc tế đã chuyn đơn đt hàng ra khi Vit Nam và 60% các nhà sn xut vi vóc và giày dép trong nước đã b pht vì chm giao hàng.

Malaysia

Mt s công ty sn xut ô tô và vt liu bán dn cho hay trong nhng tháng gn đây rng nhng gián đon vì đi dch ti Malaysia đã tác hi lên chui cung cp.

Malaysia áp đt lnh phong ta vào tháng 6 khi lây nhim lên mc k lc, nhưng đã dn dn ni lng nhng hn chế v sn xut k t tháng 7.

Malaysia là nước cung cp khong 67% th trường găng tay cao su toàn cu. Các giãn cách Covid ti Malaysia cũng khiến nhiu nhà sn xut găng tay phi ngưng hot đng vào tháng 6 và tháng 7.

Malaysia là nơi có các nhà máy phc v cho các nhà sn xut cht bán dn như STMicroelectronics và Infineon ca Châu Âu, cũng như nhng công ty sn xut ô ln như Toyota và Ford.

STMicroelectronics tháng 7 cho biết tm đóng ca nhà máy lp ráp ti Malaysia trong 11 ngày vì virus corona.

Công ty làm chip đin t Infineon ca Đc cho biết hi tháng 8 là s b thit hi vài chc triu euro vì các nhà máy ti Malaysia đóng ca.

Cùng tháng đó, Ford nói s tm thi đóng nhà máy M sn xut xe ti bán chy nht ca hãng vì thiếu các b phn liên h đến cht bán dn vì dch bnh bùng phát ti Malaysia.

Thái Lan

Thái Lan áp đt nhng hn chế gt gao vào tháng 7 và tháng 8 ti nhng tnh thành có nguy cơ cao k c Bangkok.

Đ tránh đóng ca các nhà máy như ti mt s nơi Đông Nam Á, chính ph Thái Lan cho các bnh nhân Covid đi cha tr và nhng ai tiếp xúc gn vi các bnh nhân đó phi cách ly.

Tuy nhiên, mt s công ty đã phi tm thi đóng các hot đng đ kh trùng toàn din sau khi có các ca Covid trong nhng tháng gn đây, trong đó có Charoen Pokphand Foods, Thai Plastic Industrial, và Soomboon Advance Technology.

Vào tháng 7, công ty Toyota ngưng sn xut ô tô ti 3 trong s các nhà máy Thái Lan vì thiếu các linh kin do đi dch.

Thái Lan là nơi lp ráp ô tô ln hàng th tư ti Châu Á và là trung tâm xut khu ca mt s hãng sn xut ô tô ln nht thế gii như Toyota và Honda.

Thiếu công nhân nhp cư vì kim soát cht ch biên gii, lây nhim và cách ly, cũng tác hi đến vic sn xut thc phm và cao su.

Công ty Siam Agro-Food Industry, mt nhà xut khu trái cây chế biến, ch có th trám 400 trong s 550 v trí vì nhiu người đã v nước, không tr li Thái Lan được do biên gii đóng ca.

Theo Reuters

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 36 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)