Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

28/12/2023

Biển Đông : Philipines không để Trung Quốc ức hiếp và bắt chẹt

Reuters

Trung Quc s không làm ngơ cho Philippines khiêu khích trên Bin Đông’

Reuters, VOA, 28/12/2023

Trung Quc hôm 27/12 cho biết h s không nhm mt làm ngơ trước các hành đng khiêu khích và quy ri tiếp din ca Philippines, trong bi cnh căng thng gia tăng xung quanh mt lot đng đ Bin Đông.

nguocdoi1

Tàu tiếp tế ca Philippines ra bãi cn Scarborough đi mt vi tàu hi cnh Trung Quc trên Bin Đông

Manila hi đu tháng cáo buc lc lượng hi cnh và dân quân bin Trung Quc liên tc bn vòi rng vào các tàu tiếp tế ca h, gây thit hi đng cơ nghiêm trng ca mt tàu và c tình đâm vào mt tàu khác.

Gi nhng cáo buc này là nói quá lên mt cách sai hoàn toàn, ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên B Quc phòng, cho biết phía Philippines nht quyết đưa tàu xâm nhp vào vùng bin gn bãi cn tranh chp và ch đng đâm mt tàu hi cnh Trung Quc.

Ti mt cuc hp báo, ông Ngô cho biết hi cnh Trung Quc đã thc hin các bin pháp thc thi pháp lut cn thiết mà ông cho là chính đáng và hp pháp.

"Trung Quc luôn cam kết gii quyết nhng khác bit thông qua đi thoi, tham vn và n lc chung đ duy trì n đnh hàng hi, nhưng chúng tôi s không nhm mt làm ngơ trước nhng hành đng khiêu khích và quy ri lp đi lp li ca Philippines". ông Ngô nói.

Mt phát ngôn nhân ca quân đi Philippines hi đu tun này nói Philippines không kích đng xung đt Bin Đông, sau khi truyn thông nhà nước Trung Quc cáo buc Manila da vào s h tr ca M đ liên tc gây hn vi Trung Quc.

Quan h đã xu đi gia hai nước láng ging v Bin Đông dưới thi Tng thng Philippines Ferdinand Marcos Jr, vi vic Manila xoay trc tr li Hoa K, nước h tr Manila trong các tranh chp trên bin vi Trung Quc.

"Chúng tôi kêu gi M ngay lp tc ngng can thip vào vn đ Bin Đông, ngng khuyến khích và ng h s xâm phm và khiêu khích ca Philippines, đng thi bo v an ninh khu vc bng các hành đng c th", ông Ngô phát biu ti cuc hp báo.

Nguồn : VOA, 28/12/2023

************************

Truyn thông nhà nước Trung Quốc : Hành đng ca Philippines Bin Đông 'cc kì nguy him'

Reuters, VOA, 25/12/2023

Truyn thông nhà nước Trung Quc ngày th Hai cáo buc Philippines liên tc xâm phm lãnh th Trung Quc Bin Đông, truyn bá thông tin sai lch và thông đng vi các lc lượng ngoài lãnh th đ gây ri.

nguocdoi2

Trong bc nh do Cnh sát bin Philippines cung cp, mt tàu hi cnh Trung Quc xt vòi rng vào tàu tiếp tế M/L Kalayaan do hi quân Philippines vn hành khi nó tiếp cn Bãi cn Second Thomas Bin Đông có tranh chp vào ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Philippines da vào s ng h ca M đ liên tc khiêu khích Trung Quc, vi hành vi "cc kì nguy him" như vy gây tn hi nghiêm trng đến hòa bình và n đnh trong khu vc, cơ quan ngôn lun ca Đảng cộng sản Trung Quc, Nhân dân Nht báo, viết trong mt bài bình lun hôm th Hai.

B ngoi giao Philippines và lc lượng đc nhim quc gia x lý vn đ Bin Đông không phn hi ngay lp tc các yêu cu bình lun trong Ngày Giáng sinh.

Căng thng gia Bc Kinh và Manila đã gia tăng trong nhng tháng gn đây khi c hai bên cáo buc ln nhau v mt lot v va chm Bin Đông, bao gm cáo buc Trung Quc tông vào mt tàu ch tng tham mưu trưởng lc lượng vũ trang Philippines trong tháng này.

Trung Quc tuyên b ch quyn đi vi phn ln Bin Đông, chng ln lên nhng vùng mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan, Vit Nam và Indonesia tuyên b ch quyn. Mt tòa án quc tế vào năm 2016 đã phán quyết yêu sách ch quyn ca Trung Quc là vô hiu trong mt v kin do Philippines đ trình. Bc Kinh bác b phán quyết này.

Trong mt cnh báo trc tiếp bt thường, B trưởng Ngoi giao Trung Quc Vương Ngh tun trước nói bt kì tính toán sai lm nào trong tranh chp vi Philippines s dn đến phn ng kiên quyết t Trung Quc, đng thi kêu gi đi thoi đ gii quyết "nhng khó khăn nghiêm trng".

Mi quan h song phương đã xu đi cùng lúc Manila có nhng bước nhm tăng cường quan h quân s vi Nht Bn và M, cu cường quc thuc đa và đng minh phòng th ca nước này trong by thp niên.

Trung Quc trong tháng này bày t s tc gin trước vic M c mt tàu hi quân vào vùng bin gn khu vc tranh chp, nơi Trung Quc và Philippines đã có nhiu cuc đi đu trên bin.

Washington thường xuyên s dng hip ước phòng th vi Manila đ "đe da" Trung Quc, ng h mt cách trng trn các hành vi vi phm ch quyn ca Trung Quc và "gieo rc nhng lo lng v an ninh", Nhân dân Nht báo nói.

Bài bình lun dưới bút danh Trung Thanh, hay "Tiếng nói Trung Quc", thường được s dng đ đưa ra quan đim ca t báo v các vn đ chính sách đi ngoi cho rng điu đó là "cc kì vô trách nhim và nguy him".

Mao Ninh, người phát ngôn b ngoi giao, nói trong cuc hp báo thường k hôm th Hai : "Trung Quc s không suy yếu quyết tâm bo v ch quyn lãnh th cũng như quyn và li ích hàng hi ca mình.

"Dù vy, cánh ca đi thoi ca Trung Quc vn m. Chúng tôi sn sàng hp tác vi Philippines đ gii quyết tha đáng các vn đ hàng hi thông qua đàm phán và tham vn".

Nguồn : VOA, 25/12/2023

**************************

Philippines ch trích Trung Quc v yêu sách Bin Đông

Reuters, VOA, 20/12/2023

B trưởng Quc phòng Philippines hôm th Tư ch trích Trung Quc vì cáo buc đt nước ông kích đng căng thng và khuy đng rc ri Bin Đông, nói rng ch có Bc Kinh mi tin nhng gì h nói.

nguocdoi3

B trưởng Quc phòng Philippines - Gilberto Teodoro.

"S tht và thc tế là không có quc gia nào trên thế gii, không mt ai, rõ ràng ng h yêu sách ch quyn ca Trung Quc đi vi toàn b Bin Đông", B trưởng Quc phòng Gilberto Teodoro nói.

Trung Quc tuyên b ch quyn gn như toàn b Bin Đông, tuyến thy l thương mi tr giá hơn 3 nghìn t đôla hàng năm, bao gm c các khu vc mà Philippines, Vit Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên b ch quyn.

Tòa án Trng tài Thường trc năm 2016 cho rng các yêu sách ca Trung Quc không có cơ s pháp lý, mt phán quyết mà M ng h nhưng Bc Kinh bác b.

Hơn mt tun trước, Manila và Bc Kinh đã cáo buc ln nhau v mt v va chm gia tàu bè ca h Bin Đông, sau đó Bc Kinh nói rng các s c "hoàn toàn do Philippines gây ra".

Sau các s c, Tng thng Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm th By cho biết cn phi có "s thay đi mô hình" trong cách quc gia ca ông gii quyết vn đ Hoa Nam vì nhng n lc ngoi giao vi Trung Quc đang đi "theo hướng kém ci".

Trung Quc "s đ ng cánh ca đi thoi và liên lc", người phát ngôn ca đi s quán Trung Quc ti Manila nói trong mt tuyên b sau đó vào th Tư.

Căng thng gia Philippines và Trung Quc gia tăng dưới thi Tng thng Marcos. Tng thng Philippines ngày càng phàn nàn v hành vi "hung hăng" ca Trung Quc, trong khi ông tìm kiếm mi quan h cht ch hơn vi Hoa K, đng minh hip ước ca Manila.

Ông Marcos cho biết Philippines s tiếp tc đàm phán vi các đi tác khu vc n Đ Dương - Thái Bình Dương và đưa ra lp trường chung v trách nhim ca h Bin Tây Philippines (Bin Đông).

"Trung Quc luôn ng h và cam kết gii quyết tha đáng nhng khác bit trên bin thông qua đi thoi và tham vn", người phát ngôn ca đi s qun Trung Quc nói thêm.

Reuters

Nguồn : VOA, 20/12/2023

***************************

Philippines d tính kch bn chiến tranh khi căng thng trên bin vi Trung Quc gia tăng

Reuters, VOA, 14/12/2023

Philippines đang lên kế hoch d phòng cho tình trng leo thang thù đch Bin Đông, theo mt quan chc quân s cp cao, bao gm c kch bn thy th đoàn đy lùi lc lượng Trung Quc tràn lên tàu ca Philippines.

nguocdoi4

Tư lnh quân đi Philippines, Tướng Brawner (phi) và Phó Đô đc Alberto Carlos (trái), Tư lnh B Tư lnh min Tây, chia s ba ăn vi các thy quân lc chiến và hi quân Philippines đóng trên tàu chiến BRP Sierra Madre b b hoang ti Bãi C Mây Bin Đông vào ngày 10/12/2023.

Mi quan h gia hai nước đã xu đi trong năm nay sau mt s v va chm và đi đu liên tc gn các thc th tranh chp Bin Đông, trong đó Philippines cáo buc Trung Quc có nhng hành đng hung hăng, có ch ý và nguy him.

Philippines đã có đường li cng rn hơn vi Trung Quc trong năm nay, trùng hp vi vic nước này tăng cường quan h quân s vi đng minh hip ước quc phòng Hoa K và tăng cường hp tác an ninh vi các cường quc phương Tây khác.

Alberto Carlos, Tư lnh B Tư lnh min Tây Philippines, nói vi CNN Philippines vào cui ngày th Tư (13/12) : "Chúng tôi d tính s có nhng hành đng cưỡng ép nhiu hơn na t Trung Quc, kiu như tn công vũ trang".

Ông nói thêm : "Sau vòi rng thì có th là đâm tàu, và h cũng s tìm cách tràn lên tàu ca chúng tôi, đó là điu mà chúng tôi s không cho phép h làm".

Ông Carlos cho biết kch bn này là mt phn ca cuc tp trn ca Philippines và các cuc tho lun mang tính hc thut v nhng hành đng khác mà Trung Quc có th thc hin.

Philippines hôm th Ba đã triu tp đi s Trung Quc đ phn đi "các hành vi quy ri liên tiếp" vào cui tun nhiu đa đim khác nhau, bao gm c các v va chm và s dng vòi rng.

Bc Kinh đã nhiu ln cáo buc các tàu Philippines, hot đng trong vùng đc quyn kinh tế (EEZ) ca Manila, xâm phm vùng bin ca Trung Quc.

Philippines ngày càng cnh giác vi lc lượng hi cnh Trung Quc và s hin din ca hàng trăm tàu đánh cá Trung Quc mà nước này coi là lc lượng dân quân.

Ông Carlos, người có nhim v bao gm bo v vùng đc quyn kinh tế ca Philippines, cho biết : "Chúng tôi đang cân nhc vn đ này, chúng tôi đang tiến hành chiến lược này và chúng tôi đã chun b cho mi tình hung bt ng có th xy ra".

Trung Quc đưa ra yêu sách ch quyn đi vi gn như toàn b Bin Đông, tuyến thy l thương mi tr giá hơn 3 nghìn t đôla hàng năm. Yêu sách ch quyn ca Trung Quc m rng và chng ln vi các vùng đc quyn kinh tế ca Philippines, Vit Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Năm 2016, Tòa trng tài đã ra phán quyết tuyên b các yêu sách ca Trung Quc là vô căn c.

Reuters

Nguồn : VOA, 14/12/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Reuters, VOA tiếng Việt
Read 242 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)