Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/03/2017

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có phải là nhân vật cải cách thực chất ?

Phạm Chí Dũng

‘Ngọn c đu móc túi’

Trái ngược hn vi hoàn cnh nheo nhóc ca dân tình vào thi suy thoái kinh tế đã tiếp din đến năm th 9 liên tiếp, Tp đoàn xăng du Vit Nam (Petrolimex) vn đt mc li nhun k lc 6.300 t đng dù doanh thu năm 2016 gim 16,2% so vi năm 2015 do giá dầu thế gii st gim.

tta1

nh tư liu B trưởng B Công thương Trn Tun Anh (gia).

Từ lâu Petrolimex đã được xem là "cc cưng" ca B Công Thương, cơ quan ch qun ca doanh nghip đc quyn này.

Dưới thi b trưởng trước là Vũ Huy Hoàng, Petrolimex vn t ra là ngn c đu ca nhóm li ích chính sách trong nhng chiến dch "đi đêm" vi gii quan chc liên ngành tài chính và B Công thương vào thi tân B trưởng Trn Tun Anh.

Bằng chng mi nht va được phát hin vào đu năm 2017 : sau đ xut ca Petrolimex và B Công Thương, mt ln na trong hai năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đc lc cho chính ph và đng là B Tài chính li tìm cách "móc túi" tuyt đi đa s công dân và người nghèo bng mt bn d tho sa đi Lut thuế bo v môi trường vi 8.000 đng đánh vào 1 lít xăng.

Công cuộc "móc túi" đy tính biu tượng như thế đã khiến công lun phn ng và xoáy thng nghi ng vào tân B trưởng Công thương : ông Trn Tun Anh có phi là "ngn c đu ci cách" trong s các b ngành hin thi như Th tướng Phúc ra mt khích l và mt s t báo nhà nước tung hô theo kiu "bầy đàn" ?

Kẻ tin nhim

Công bằng mà xét, sau gn mt năm k t lúc thành lp chính ph mi, B Công thương là cơ quan duy nht trong s 22 b và cơ quan ngang b đã bt đu vài bước đơn gin hóa th tc hành chính nhm "g khó cho doanh nghip", tinh gin bộ máy tham mưu mt cách khá n tượng, li còn đang thc hin "đ án tái cơ cu ngành công thương". Tt c nhng vic nho nh, thun túy là trách nhim ch không có gì gi là "kiến to" này, chưa tng được Vũ Huy Hoàng sáng to dưới thi chính ph Nguyn Tấn Dũng.

Bản lun ti v Vũ Huy Hoàng là rt dài. Viên cu b trưởng ngành công thương này đã rt thường b dư lun xem là ti đ v đ th chuyn bê bi liên quan đến nhp khu phi mã t Trung Quc, mua đin cũng t Trung Quc vi giá gp 3 ln giá sn xuất trong nước, đ các nhóm đu cơ xăng du và đin lc t tung t tác trong quá nhiu năm, đ các đp thy đin x lũ giết chết dân, b ma các công trình đu tư ngàn t đp chiếu…

Còn Trần Tun Anh li không "dính" nhng cú pht điêu tàn trên. Ngay ti thời đim này, nếu lp ra mt gin đ so sánh thì có th bước đu tm kết lun : Trn Tun Anh "sch" hơn Vũ Huy Hoàng. Sch hơn nhiu.

Nhưng mi ch là bước đu.

Sẽ là hoàn ho hơn nhiu cho v tân b trưởng công thương này nếu như ông ta thoát khi cái bóng và cung đường ngp nga đến tn mt ca k tin nhim.

Thế nhưng vào cái thi hết tin và hết vin tr mà quá nhiu dư lun phi đt tên là "thi đi quan chc ht cú chót" hay "chuyến tàu vét" như hin thi, bước ly li đu tiên ca B trưởng Trn Tun Anh, oái oăm thay, lại có nét gì đó ta ta tn bi kch kinh đin Formosa.

Formosa ở Hà Tĩnh và Thép Cà Ná Ninh Thun.

Lời ‘chúc tết’ ca Trn Tun Anh

Từ quý 3 năm 2016, đã có nhiu du hiu cho thy B Công thương "đi đêm" vi Công ty c phn Tp đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái đ d án thép Hoa Sen - Cà Ná ca doanh nghip này được "bế" vào quy hoch, trong lúc trước đó d án này không h nm trong danh sách quy hoch đó. Truyn thuyết ngược dòng vào quy hoch như thế li din ra trong bi cnh vic x lý hậu qu ca v Formosa Hà Tĩnh vn cc kỳ tc trách và dư lun kch lit lên án nhng hu qu nng n không tránh khi v môi trường và môi sinh ca d án thép Hoa Sen - Cà Ná.

Một chi tiết xã hi hc mà người ta thường đ cp : không ch là con rut ca cựu Ch tch nước Trn Đc Lương, tân B trưởng Công thương Trn Tun Anh còn là anh em cc chèo vi Ch tch tp đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ - người đã đi vào lch s kinh tế hc phát trin mang đc thù Vit Nam vi thành ng "Ngu gì không làm thép !".

Xã hội và kinh tế li như môi vi răng. Sát tết Nguyên đán 2017, B trưởng Công thương Trn Tun Anh đã "chúc tết" 90 triu dân Vit bng hành đng chính thc đưa d án thép Hoa Sen - Cà Ná vào quy hoch và được chính ph Nguyn Xuân Phúc phê duyt, cho dù trước đó đã sôi trào phản ng trên mt công lun v mt tương lai "Formosa th hai" ti d án này khu vc thuc loi đói nghèo nht nước - Ninh Thun.

Đơn gin là nếu có thêm mt "bin chết" na Ninh Thun, cnh hoàng hôn chế đ li càng có cơ may b dt thêm màu tối lim, còn người dân thì tràn tr cơ hi đ đào m chôn quan chc.

Nhưng d án thép Hoa Sen - Cà Ná mi ch là vết đen đu tiên ca B trưởng Công thương Trn Tun Anh. Nhng vết nhám khác, đang l dn trên mt, vn là tên nhng nhóm li ích chính sách như Petrolimex và EVN (Tp đoàn Đin lc Vit Nam).

Những vết nhám trên mt

Sát tết Nguyên đán 2017, B Công thương tung ra mt d tho m rng thm quyn quyết đnh vic tăng giá đin, t ch Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) không được quyết đnh (theo Quyết đnh 69 ca Chính ph) đến ch EVN được ch đng quyết đnh tăng đến 20% giá đin mi năm ; đng thi thm quyn ca B Công thương cũng tăng tương ng t ch được quyết đnh tăng ti đa 20% mi năm lên đến 40% mi năm.

Tính toán của EVN thuc vào đặc tính khôn vt ca cái mà dư lun thường gi là "tính xu người Vit" : s chng cn đến th tướng phi "ra tay", thm chí cũng không cn đến B Công thương phi "quyết", ch cn chính ph chp nhn đ xut va nêu là EVN nghim nhiên có quyn t tăng giá điện ít nht 20% mt năm.

Rất đáng chú ý, đ xut này hu như xut hin đng thi vi mt d tho ca B Tài chính v tăng gp đôi thuế bo v môi trường đt thành tích" b thuế 8.000 đng mi lít xăng lên đu người tiêu dùng, khiến xã hi lên tiếng kêu than để t cáo thc cht ngân sách cùng bn cht chế đ.

Hãy nhớ li : vào lúc nn kinh tế Vit Nam dm chân vào suy thoái, s đ b ca hai th trường chng khoán và bt đng sn đã kéo theo mt phát minh không tin khoáng hu k t thi m ca : những doanh nghiệp nhà nước đc trưng bi ch thuyết "giá ch có tăng ch không gim" như EVN và Petrolimex đã to thành cp song sinh có chung li ích. Hàng lot chiến dch đu tư trái ngành ca các tp đoàn này vào chng khoán, bt đng sn và bo him rt cuộc đã tích đng gánh n đến trên 40.000 t đng.

Trong suốt nhiu năm qua, toàn b s n nn đó đã được EVN và Petrolimex đ lên đu người dân đóng thuế.

Từ sau Đi hi XII đến nay, li dng thi hn quân hn quan và "cát c s quân", nhóm li ích B Công thương li mt ln na "qut khi" trên đu đng bào mình.

Nhưng cũng còn mt cái tên khác : "nhóm thân hu" - mt ch đ mà chưa mt y viên B Chính tr nào dám mổ x trước bàng dân thiên h.

Có phải nhân vt ci cách ?

Nhóm thân hữu, v bn cht, li có mi quan h hu cơ gia các chính khách các cp khác nhau, t dưới lên và t trên xung. Trong tri nghim ca người dân Vit, thc tế sinh tn ca các doanh nghiệp l thuc vào chính sách t nhiu năm qua đã chng t mt nguyên tc bt thành văn là ch có chính sách mi to ra được li nhun, đ đến lượt mình, li nhun phi quay li "nuôi" chính sách.

Sự tán tn lương tâm ca quan chc và hu qu ca nó không thể không liên quan đến trách nhim ca gii lãnh đo chính ph, nhng người đã im lng hoc "bt đèn xanh" cho EVN và Petrolimex gây nên các chiến dch tăng giá vào thi gian gia hai kỳ Quc hi.

Không chỉ b lên án bi dư lun trong nước, khi u đc quyn doanh nghip quc doanh Vit Nam còn b nhiu chính ph xã hi dân s trên thế gii và các t chc quc tế ch trích kch lit, bi hin trng bnh hon đó đi ngược li vi nhng cam kết v "hoàn thin nn kinh tế th trường" mà chính ph Vit Nam đã lặp đi lp li không biết chán trước cng đng quc tế

Quay lại vi B trưởng Công thương Trn Tun Anh. Mt ít th tc hành chính, lt thm trong c rng "giy phép con" ca ngành công thương, được ông Trn Tun Anh dp b và được truyn thông tuyên giáo đảng tung hô như th mt hành đng "ci cách th chế" thc s, liu có tương xng chút nào vi nhng góc ti luôn b Ban Tuyên giáo trung ương tìm cách bao che, không cho báo chí ch trích như D án Thép Hoa Sen - Cà Ná, hai nhóm đc quyn chính sách EVN và Petrolimex ?

Vẫn còn đó, nóng hi, "bài hc Đinh La Thăng". Nhân vt được báo chí đng n ào phong cho danh hiu "tư lnh ngành" này đã n ào còn hơn thế khi "nói đi đôi vi làm" vào lúc nhn chc b trưởng giao thông vn ti. Nhưng chng bao lâu sau, ông Thăng đã "chìm" hẳn khi người đi phát hin ra ông ta "nói nhiu hơn làm"…

Phm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 03/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 473 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)