Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/03/2017

PetroVietnam có thể bị ‘mổ’ theo cách nào ?

Phạm Chí Dũng

Trong con mắt ca đng, nếu vụ Hà Văn Thắm - Ngân hàng Đi Dương được xem là "đi án" thì có l v Tp đoàn Du khí Vit Nam (PetroVietnam - PVN) khi lôi ra tòa sẽ tr thành "đi đi án".

petro1

Vụ PVN có th là mt cơ hi đ ông Trn Quc Vượng (gia) ‘ly đim’ trước Tổng bí thư Trng. (nh tư liu)

Tháng Ba năm 2017, việc Hi đng xét x tm ngưng x v "Hà Văn Thm và đng bn" đ tr h sơ và yêu cu điu tra làm rõ hơn mt s v vic, trong đó có s tin 800 t đng "biến mt" mà trước đây PVN đã góp vào Ngân hàng Đại Dương, cho thy chiến dch "chng tham nhũng" ca Tổng bí thư Trng không h mun "khoanh" v án ch nm trong phm vi ngân hàng này như mt s đn đoán trước đây.

Mà còn "phát triển" đến PVN - mnh đt t đó đi lên ca ông Đinh La Thăng…

Để bàn c nhân s và "cơ cu th phn" nhiu kh năng s được "tái cu trúc". S xut hin nhng gương mt mi cùng "tư duy" mi, đi din cho nhng nhóm quyn lc mi. Nhng ai không còn phù hp vi trào lưu lch s thì đương nhiên s b lịch s đào thi.

Đã có những du hiu không còn mơ h v quy trình đào thi có th biến đng trong tương lai gn y.

800 tỷ đng và 7 t USD

Trùng với thi gian tháng 3/2017 xét x v đi án Hà Văn Thm - Ngân hàng Đi Dương có liên quan đến Nguyn Xuân Sơn - cu ch tch Hi đng qun tr PVN, mt nhân vt cao cp là Ch tch PVN Nguyn Quc Khánh "bt ng" b điu chuyn v làm "công chc thường" B Công Thương, trong lúc thâm niên ca nhân vt này ti PVN mi ch hơn 1 năm, sau khi có khong na năm tm quyn chc danh Ch tch khi người tin nhim Nguyn Xuân Sơn b thôi chc.

"Tuổi th" quá ngn ngi ti PVN ca ông Nguyn Quc Khánh đã khiến phát sinh ngay dư lun v vic ông Khánh b thôi chc hoc cách chc ch không phi "được điu chuyn".

Nhưng dù có bị cách chc thì âu vn là "h cánh mm". Mt cách thoát nn kh dĩ chp nhn được, nếu không mun b vướng vào vòng điu tra và c lao lý.

Bây giờ thì dù có mun, ông Nguyn Quc Khánh cũng không th cn bước y ban Kim tra trung ương, nếu sp tiy ban này lùng sc tng ngóc ngách thu chi tài chính trong PVN theo lnh ca Tổng bí thư Trng.

Khác hẳn Ban Ni chính trung ương ca cu y viên trung ương kiêm trưởng ban Nguyn Bá Thanh, y ban Kim tra trung ương li được lãnh đạo bi mt y viên B Chính tr là ông Trn Quc Vượng - người trước đây là chánh văn phòng trung ương đng và được xem là "cánh thân hu" vi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng.

Từ sau Đi hi 12 và k c t sau mnh lnh "vic cn làm ngay" ca ông Trng phát ra t tháng 6/2016, câu chuyện cn tách bch là cho đến gi y ban Kim tra trung ương vn chưa có ni mt thành tích đáng k nào, ngoài vic kim tra xe hơi ca Trnh Xuân Thanh và mt s công vic mang tính hành chính khác.

Do vậy, v PVN có th là mt cơ hi đ ông Trn Quc Vượng "ly đim" trước Tổng bí thư Trng, nht là trong quan đim ca ông Trng vn ngm mang hơi hướng so sánh gia y ban Kim tra trung ương ca đng Cng sn Vit Nam vi y ban K lut trung ương ca đng Cng sn Trung Quc.

Có lẽ không phi ngu nhiên mà ngay sau Hội đng xét x yêu cu điu tra làm rõ s tin 800 t đng ca PVN không cánh mà bay ti Ngân hàng Đi Dương, đã bùng lên lot bài "Tài chính dầu khí và ‘vũng ly’ PVN" trên báo Thanh Niên vào giữa tháng 3/2017 v nhng sai phm Tng công ty tài chính cổ phn du khí (PVFC) thuc PVN mà đã gây ra thit hi ca PVFC trên 500 t đng.

Thanh Niên hẳn là mt t báo không ch mang truyn thng "cánh tay phi ca đng", mà gi đây còn phi làm sao đ được đng phc hi đ tin cy, nht là sau vụ t báo này nhn tin qung cáo ca đi gia đ đánh nước mm truyn thng khiến người sn xut điêu đng mà đng vn đ yên cho tng biên tp t báo này.

Hoàn toàn rõ ràng, chiến dch tng công kích ca truyn thông nhà nước dành cho PVN đã phát pháo. Nếu không có gì thay đi, chính trường ha hn s din biến nhng cú đánh tiếp theo, dành cho nhng "cá mp" trong ngành du khí còn ln hơn hn PVFC.

Để sau đó hn phi là "c h thng chính tr quyết tâm vào cuc" vi căn c "báo nói như vy…".

Cú ra đòn mới nht ca tng bí thư hin nhiên đang tp trung vào PVN - tp đoàn nhà nước thuc loi sung túc nht Vit Nam. Ch riêng tài sn lưu đng ca tp đoàn này đã lên đến 166 ngàn t đng (trên 7 t USD) tin mt gi ngân hàng đ ly lãi - theo báo cáo tài chính năm 2016 của PVN.

Con số 7 t USD trên, gi d vào mt ngày đp tri nào đó có th được "trưng thu" đ tr n công quc gia, s đt đến 70% s cn tr n quc tế cho mt năm. Mà trong tình cnh ngân sách quc gia "ngàn cân treo si tóc" như hiện thi, bt c mt t đô la nào cũng quý.

Nhưng trong trường hp PVN, có l tin không phi là tt c.

Tổng bí thư Trng đang ‘tâm tư’ v ai ?

Với PVN, sai phm rõ ràng nht là tp đoàn này đã góp vn 800 t đng vào Ngân hàng Đi Dương thi Hà Văn Thm, nhưng cho đến nay toàn b s tin đó đã không thu hi được và thc tế là đã mt trng khi ngân hàng này b âm đến 2,5 ln vn điu l.

Tại phiên tòa xét x "Hà Văn Thm và đng bn", dĩ nhiên người tin nhim ca ông Nguyn Quc Khánh là ông Nguyn Xuân Sơn - cu ch tch PVN - phi chu trách nhim v s 800 t đng không cánh mà bay. Nhưng dư lun thì vn chưa chu dng đó : ngoài Nguyn Xuân Sơn, còn có quan chc lãnh đo nào khác ca PVN "dính" v Hà Văn Thm ?

Tại phiên tòa xét x v Hà Văn Thm, gii lãnh đạo ca Ngân hàng Đi Dương li khai tut rng vic Ngân hàng nhà nước mua Ngân hàng Đi Dương vi giá 0 đng vào năm 2015 là "quyết đnh đơn phương ca Ngân hàng nhà nước".

Từ sau Đi hi 12 cho ti nay li ni lên nhiu dư lun đt nghi vn v vic Ngân hàng nhà nước đã ly ngun tin t đâu, và bao nhiêu tin, đ "ôm" c 3 ngân hàng Đi Dương, Xây Dng và Du Khí Toàn cu. Không ít người cho rng đó là tin t ngân sách nhà nước, tc tin đóng thuế m hôi xương máu ca nhân dân.

"Tác giả" ca v mua bán 0 đồng quá tai tiếng y chính là Nguyn Văn Bình - thi còn là thng đc Ngân hàng nhà nước và là tr th đc lc cho Th tướng Nguyn Tn Dũng. Còn hin nay ông Bình đang ng trên ghế y viên B Chính tr kiêm trưởng ban Kinh tế trung ương.

mt "mũi" khác, hãy chú ý cái cách tạm kết trong lot bài "Tài chính dầu khí và ‘vũng ly’ PVN" của báo Thanh Niên : "Trao đổi vi Thanh Niên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rng, các khon đu tư bt chp pháp lut ca PVFC và PVFC Invest trong giai đon 2006 - 2011 có trách nhiệm t lãnh đo Tp đoàn PVN. Bi PVN là công ty m, s hu 78% vn ti công ty con PVFC, PVFC li s hu 59% vn ca công ty cháu PVFC Invest và 99% ti M Khê Việt Nam. "Nhng vi phm này cn được các cơ quan chc năng làm rõ", ông Long kiến ngh".

Vậy ai là "lãnh đạo Tp đoàn PVN giai đon 2006 - 2011" ?

Cũng như chiến thut thường thy trước Đi hi 12, cách đi ca nhng người bên đng không quá khó hiu. "Đường li" đã m, ch cn chú thích theo kiu "tên anh đã có trong danh sách".

Bàn cờ chính tr đang thay đổi tng tun và có th đo ln ln trong thi gian ti.

‘Loạn xà ngu’

Làm thế nào đ Trn Quc Vượng có th tr nên Vương Kỳ Sơn ?

Và làm thế nào Nguyn Phú Trng to dng được mt chiến dch "Săn Cáo" hi t tài sn tham nhũng được coi là khá thành công mà Tập Cn Bình đã làm t năm 2013 cho đến nay ?

Đòn thế ca ông Trng đã phát ra và đang phát trin. Nguyn Phú Trng - người đã tng thng đm Nguyn Tn Dũng ti Đi hi 12, đang tung ra mt trong nhng đt tn công tng lc và mãnh lit nht, nhưng không nht thiết phi dùng ti B Công an mà ngay trước mt là công c "19 điu đng viên không được làm" thông qua vai trò ca y ban Kim tra trung ương.

Gần đây, li có dư lun cho biết y ban Kim tra trung ương s công b mt "cáo trng" v PVN kể t năm 2008.

Như mt "phong cách" ca bên đng, vic đu tiên và d nht luôn là "kim đim đng viên" đ làm cơ s cho "điu chuyn cán b". Còn sau đó, nếu "điu kin thun li", s đy ti "hình s hóa dân chính đng".

Sau một s đng tác "chng tham nhũng" vào nửa cui năm 2016 đi vi mt s đơn v thành viên ca PVN, đến đu năm 2017 chiến dch ca Tng bí thư Trng đang áp sát tp đoàn m cùng gii quan chc lãnh đo đương nhim và có th c nhng "tư lnh" đã thôi chc ca nó.

Với cái đà này, không cách này thì cách khác và có muốn cũng khó mà tránh được, PVN phi mt ln "lên tht". Cũng là đ bàn c chính tr được "tái cơ cu".

Tuy nhiên, vẫn còn mt khúc mc không h nh. Nếu trước Đi hi 12 bàn c chính tr Vit Nam ch là "hai phe", thì nay đang phức tp đến mc "đa trung tâm quyn lc". Mi th hin gi "lon xà ngu" và không phi c mun là "x" được.

Chưa k nếu Trnh Xuân Thanh vn chưa hin din công khai trước công lun sân bay quc tế Ni Bài, chiến dch được xem là "chng tham nhũng" của ông Trng vn thiếu hn mt con át ch đ cht h ván bài…

Phm Chí Dũn

Nguồn : VOA, 20/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 748 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)