Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/08/2019

Vụ án ‘mua bán tên’ và kỷ niệm 50 năm mất ‘bác’

Trân Văn

H thng chính tr và h thng công quyn Vit Nam đang t chc k nim 50 năm ngày ông H Chí Minh qua đi (3/9/1969 3/9/2019). Ngoài các hi tho, hi ngh t chc cho nhiu cp, nhiu ngành t trung ương đến đa phương, đt k nim này còn bao gm vô s bài viết trên h thng truyn thông chính thc xoay quanh "50 năm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh".

50nam1

Các đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh : TTXVN

Cũng vào thi đim này, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam công b hàng lot thông tin liên quan đến vic "mua bán tên" Trà Vinh, khiến ngân sách tht thu khong 120 t đng. Đến gi này, ngoài năm người chuyên kiếm sng bng vic làm trung gian cho các thương v mua bán đt đã có sáu viên chc b bt, trong đó có cu Ch tch và Phó Ch tch đương nhim ca thành ph Trà Vinh (1).

Xét v bn cht, v "mua bán tên" Trà Vinh chng khác gì vic t chc rm r "50 năm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh"…

***

Li dng qui đnh min hoc gim tin s dng đt khi chuyn đi mc đích s dng t đt vườn sang th cư (đt có th xây nhà) cho cá nhân hoc gia đình "có công vi cách mng", nhng người chuyên làm trung gian cho các thương v mua bán đt thành ph Trà Vinh đã hi "mua tên" ca các "Bà m Vit Nam anh hùng", thương binh, thân nhân lit sĩ Trà Vinh vi giá t mươi triu đến 15 triu đng.

Nhng cá nhân, gia đình "có công vi cách mng đng ý "bán tên" s giao toàn b giy t, h sơ v công trng ca mình vi cách mng cho phía "mua tên". Phía mua tên s dùng m giy t, h sơ y đ chng minh người đng tên trên tha đt vườn mà h mi là người mua thuc din được min hoc gim tin s dng đt khi làm th tc chuyn mc đích s dng tha đt vườn đó thành th cư.

Sau khi th tc chuyn đi mc đích s dng đt hoàn tt, người "bán tên" s được phía "mua tên" sp xếp đ làm th tc "tng" tha đt mà h đng tên cho ch thc s ca tha đt y. T 2011 đến 2018, riêng ti thành ph Trà Vinh đã có ít nht 525 v "mua bán tên" theo kiu va k. Ngoài vic phê duyt hp thc hóa nhng v gian ln này, các viên chc lãnh đo thành ph Trà Vinh cũng tham gia "mua bán tên" đ được min hoc gim tin s dng đt đi vi nhng tha đt h mua (2).

Là đa phương vn được ca ngi như mt vùng đt "giàu truyn thng cách mng", Trà Vinh nói chung và thành ph Trà Vinh nói riêng có rt nhiu cá nhân, gia đình hu công vi cách mng. Tuy nhiên c trong kết lun ca y ban Kim tra thuc Ban chp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam, ln các tin, bài tường thut ca h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam v v án "mua bán tên", nhng người "bán tên", giúp phía "mua tên" la gt nhà nước, né tránh nghĩa v tài chính vi công qu không b xem là đng phm.

H được xác đnh là "nn nhân" vì quá nghèo. Nhà nước thit hi vì "sơ h v chính sách", còn nhng người "bán tên" được min trách nhim hình s vì "khó khăn" ! Ti sao các cá nhân, gia đình thuc din "có công vi cách mng", bao gm c nhng "Bà m Vit Nam anh hùng" li túng thiếu ti mc y ? Chng l ch cn min tr trách nhim hình s là… cách mng hết áy náy c v đo lý ln lut pháp ?

***

H thng chính tr, h thng công quyn ri h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang tìm môi cách nhc nh công chúng, di chúc ca "bác" là "báu vt quc gia".

Hot đng tuyên truyn, k nim "50 năm thc hin Di chúc Ch tch H Chí Minh" ch nhm khng đnh mt điu : Đng cm quyn s tiếp tc hi thúc đng viên "hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh", đng viên s thc thi nghiêm túc chuyn "nêu gương" đ đng trong sch, vng mnh, xng đáng vi vai trò tin phong đ lãnh đo toàn din, tuyt đi ti Vit Nam (3).

Đâu phi đến bây gi đng viên mi "hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh". Kết qu ra sao thì c nhìn vào thc tế, c xem cho k các đi án và ngm nghĩ v nguyên nhân ca vô s scandal. Sáu viên chc ca thành ph Trà Vinh va b bt chính là nhng ví d mi nht. Chc chn c sáu đu rt nghiêm túc "hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh" cho đến khi b phát giác "vi phm quy đnh v qun lý tài sn nhà nước gây tht thoát, lãng phí".

"Di chúc Ch tch H Chí Minh" đã được thc hin thế nào mà sau 50 năm, ngay c nhng cá nhân, gia đình "có công vi cách mng" cũng đói kh ti mc bán c nhng danh hiu vn được cho là cao quý như "Bà m Vit Nam anh hùng", "thương binh", "thân nhân lit sĩ" ch đ có thêm cơm ăn, áo mc ? Đâu ch nhng cá nhân, gia đình "có công vi cách mng" mi thê thm như thế !

50nam2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho 500 thương binh nặng tiêu biểu ngày 25/07/2019 tại Hà Nội - Ảnh minh họa

Vy nên ngng hay tiếp tc thc hin "Di chúc Ch tch H Chí Minh" ? Yêu kính "bác" đ bo v s lãnh đo toàn din, tuyt đi ca đng - thì x s này, dân tc này s ra sao ?

Nhiu người đã tng thc mc, nếu tht s " yêu bác", ti sao đng ta li ngy to ngày "bác" mt, xuyên tc "di chúc thiêng liêng" ca "bác", 20 năm sau mi sa và công b bn di chúc tht (4) ? Vì là cng sn, thc hin mong mun ph quát ca "bác" - thc thi dân ch c trong đng ln ngoài xã hi - có th vn còn bt kh. Chng l do "bác" cũng là cng sn, vic trì hoãn có th không làm tn thương vong linh "bác" ?

Đáng lưu ý là ti sao đến nay, min Nam đã được gii phóng gn 45 năm, đng ta vn không đáp ng ước nguyn riêng ca "bác" ha táng thi hài, không dng tượng đng, bia đá, lãng phí tin bc ca dân ? 50 năm qua, công kh đã chi bao nhiêu cho lăng "bác", cho vic bo qun canh gi thi hài ca "bác" và c cho tượng đng, bia đá du đã nhan nhn khp nơi mà vn xem là chưa đ ? Chng l nói mt đng, làm mt no mi là chân din mc ca "hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh" ?

Nếu xin dương "tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh" đ cao "yêu bác" ri đng hóa vi "kính đng", to điu kin cho đng viên thi nhau "ăn tàn, phá hi" thì có khác gì "mua bán tên"… bác. Gia "mua bán tên" nhng cá nhân, gia đình "có công vi cách mng" đ trc li Trà Vinh vi "mua bán tên"… "bác" đ đng "muôn năm trường tr", bt k đng có xng đáng hay không, hành vi nào nghiêm trng hơn, đáng lên án hơn và cn x lý nghiêm khc hơn ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 30/08/2019

Chú thích :

(1) https://laodong.vn/phap-luat/bat-pho-chu-tich-va-nguyen-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tra-vinh-750385.ldo

(2) https://laodong.vn/phap-luat/vi-sao-pho-chu-tich-va-nguyen-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tra-vinh-bi-bat-750417.ldo

(3) http://www.tapchicongsan.org.vn/home/50nam-thuc-hien-di-chuc-ho-chi-minh/2019/55419/thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-moi-can-bo.aspx

(4) https://vnexpress.net/thoi-su/vi-sao-20-nam-moi-cong-bo-ngay-mat-chu-tich-ho-chi-minh-3037443.html

Quay lại trang chủ
Read 158 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)