Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/09/2019

‘Dạy người’ – học viên đầu tiên là Bộ trưởng Giáo dục ?

Thiên Hạ Luận

Giống như nhiu quc gia khác, tun này, 22 triu đa tr Vit Nam chính thc bước vào niên khóa mi.

giao1

Khai giảng năm hc mi Tc P, Nam Trà My, Qung Nam. (Hình trích xut t website báo Tui Tr)

Giống như mi năm, ngày khai ging niên khóa mi li tr thành dp đ công chúng bày t s tht vng v hin trng giáo dc.

***

Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo – li tiếp tc tr thành tâm ca trn bão dư lun sau khi công chúng tn mt mc kích ông si bước trên thm đ, vy tay chào hc sinh trường Trung học phổ thông Sơn Tây (ta lc ti qun Hoàn Kiếm, Hà Ni)…

Công chúng đã những hình nh y so với các hình nh khác cũng liên quan đến khai ging niên khóa mi Tc P, huyn Nam Trà My, tnh Qung Nam : Ch có Trưởng bn, hai cô giáo và 34 đa tr. Lũ tr nhếch nhác, nhiu đa đi chân không cũng bt đu niên khóa mi nơi mà phi bo đó là trường thì thiên h mi biết là ch dùng vào vic dy d tr con (1).

Tắc P ch là mt trong rt nhiu cơ s giáo dc thuc loi "trường không ra trường, lp không ra lp" nhưng đã như thế, đang như thế và có l s còn như thế. Hình nh v nhng cơ s giáo dục kiu này nhan nhn c trên báo chí ln mng xã hi.

Chẳng hn Neu Confession chia s mt tm nh, chp lũ tr trong đ tui tiu hc xã Nm Cang, huyn Sa Pa, tnh Lào Cai, xếp thành hàng dt díu nhau leo lên dc, đa nào cũng cm trên tay mt cái ghế nha đ d L Khai ging (2).

***

Rất nhiu người đã so sánh L khai ging niên khóa mi trường Trung học phổ thông Sơn Tây vi phân hiu ca Tiu hc Tc P ri đt vn đ như Nguyn Thin : Ti sao chng bao gi ông Nh chu di gót đến nhng ch như Tc P đ biết trẻ con đang phi hc trong điu kin thế nào ? Có người như Hưng Lê Đình cho rng, ông Nh không đến nhng nơi như Tc P vì s my "b đ vía" b vy bn ! Có người như Chi Ming tin rng, đến nhng trường nghèo thì phi tng quà cho lũ tr khn kh, còn đến những trường sang trng thì khi ra v có phong bì mà ông Nh thuc loi chng "ngu" chút nào ! Cũng có nhng người như Thao Dinh ch trích kch lit vic đem thm đ tri trường hc (3)…

Bên cạnh nhng người bt bình vì ông Nh ch "qua li" vi các ngôi trường b thế, sang trng, có nhng người như Ngoc Vinh phn bác yêu cu ông Nh phi đến nhng cơ s giáo dc kiu Tc P. Theo Ngc Vinh, dù thiếu thn đ th nhưng L Khai ging Tc Pp lung linh" vì hết sc đơn sơ gia núi cao, rng rm. Nhng người như ông Nh nếu có đến thì ch nhm đánh bóng hình nh ca mình, to cơ hi cho báo gii ca ngi "s quan tâm sâu sát ca lãnh đo đi vi giáo dc min núi", còn cô giáo và lũ hc trò s chng được gì. Đng đ nhng din văn sáo rng, nhng khuôn mặt hợm hĩnh ca nhng k có quyn... khai ging hy dit nét đp thun khiết y ca Tác P (4)…

***

Giống như mi năm, năm nay, dp khai ging niên khóa mi cũng là thi đim mà nhiu viên chc hu trách tuôn ra đ th "li hay, ý đp" và tt nhiên là không thể thiếu ông Nh. v trí B trưởng Giáo dục và đào tạo, ông Nh tuyên b : Niên khóa này ưu tiên… "dy người". Ngành giáo dc đã xác đnh "dy người", dy đo đc, li sng, giá tr sng, k năng sng cho hc sinh phi là mt trong nhng nhim v hàng đu và quyết tâm triển khai hiu qu (5).

Đó cũng là lý do Cù Mai Công đặt vn đ : Ưu tiên "dy người" ! Dy người, ai dy vy (6) ? Facebooker này dn ra hàng lot scandal trong lĩnh vc giáo dc, liên quan đến các viên chc đc trách giáo dc, giáo viên, hc sinh và nhn mạnh : Thc trng t hi, đau lòng đó tn ti đã lâu ch không còn cá bit. Công nhc li, năm ngoái, ông Nh tng tuyên b : S chn chnh, s đy mnh giáo dc đo đc trong nhà trường, s yêu cu c thy ln trò thc hin Quy tc ng x trong trường hc...

Năm nay, ở Tc P, không có đường, các cô giáo vn leo núi hai tiếng đ đến trường. Còn Ngh An, Hà Tĩnh, Qung Bình thì hàng trăm ngôi trường không th khai ging do mưa, lũ. Ông Nh thì đến trường Trung học phổ thông Sơn Tây tham d mt bui khai ging hoành tráng, sải bước trên thm đ, vy tay chào mi người… Ri tiếp tc lp ngôn : Ưu tiên dy người" ! Công dn Lã Khôn : K nào hiếu danh, vic làm thường gi di ! – kèm thc mc : Làm người, làm thy cô ai làm vy ?! Làm vy còn dy được ai ?!

***

Cũng tham gia luận bàn về dp khai ging niên khóa mi, Le Duc Duc nhn xét : Chưa thy v B trưởng Giáo dục và đào tạo nào b chi nhiu như ông Nh c ! Đu năm - khai ging b chi, cui năm - mùa thi b chi ! Ti sao mt x s xưa nay vn ráng gi truyn thng "tôn sư, trng đo" nhưng người đng đu lĩnh vc giáo dc sut ngày b réo tên ? Chng l đ mt người như thế nhm thc hin âm mưu nào đó (7) ?

Thiên Hạ Luận

Nguồn : VOA, 06/09/2019

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/le-khai-giang-cua-34-tro-2-co-va-1-dai-bieu-lanh-dao-la-truong-noc-20190905120628466.htm

(2) https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328/2719139494802592/?type=3&theater

(3) https://www.facebook.com/nguyenthien.haihuoctutrao/posts/10215367726646475

(4) https://www.facebook.com/ngoc.vinh.315/posts/2294789220632105

(5) https://www.facebook.com/he.via.54/posts/753971388382250

(6) https://tuoitre.vn/bo-truong-gd-dt-nam-hoc-moi-uu-tien-day-nguoi-20190903215410621.htm

(7) https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10213958085603365

Quay lại trang chủ
Read 353 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)